اخبار

برگزاری جلسه ستاد آمایش آموزش عالی

برگزاری جلسه ستاد آمایش آموزش عالی

پنجاهمین جلسه ستاد آمایش آموزش عالی روز سه شنبه مورخ ۳۰ بهمن ماه ۹۷ با حضور اعضای ستاد در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت علوم برگزار شد.
برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته هدایت و نظارت

برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته هدایت و نظارت

سی و یکمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقاء دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به تراز بین‌المللی به ریاست جناب آقای دکتر شریعتی‌نیاسر معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روز شنبه ۲۷ بهمن ماه در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت عتف تشکیل شد.
برگزاری جلسه شورای مدیران - حوزه معاونت آموزشی

برگزاری جلسه شورای مدیران - حوزه معاونت آموزشی

ششصد و نود و پنجمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۹۷ با حضور مشاوران، مدیران، معاونان دفاتر حوزه معاونت آموزشی و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.
برگزاری ستاد آمایش آموزش عالی

برگزاری ستاد آمایش آموزش عالی

چهل و نهمین جلسه ستاد آمایش آموزش عالی در روز سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۷ با حضور اعضای محترم ستاد آمایش آموزش عالی در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت عتف برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته هدایت و نظارت

برگزاری جلسه کمیته هدایت و نظارت

سی‌مین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقاء ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی به تراز بین‌المللی، روز شنبه ۶ بهمن ماه در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست معاون محترم آموزشی و حضور اعضای کمیته برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای مدیران

برگزاری جلسه شورای مدیران

ششصد و نود و چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در تاریخ ۲۶ دی‌ ماه ۹۷ با حضور مشاوران، مدیران، معاونان دفاتر حوزه معاونت و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی برگزار شد.
برگزاری کمیسیون آموزش عالی شورای گسترش

برگزاری کمیسیون آموزش عالی شورای گسترش

شصت و نهمین جلسه کمیسیون آموزش عالی شورای گسترش در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۹۷ با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه‌های منطقه ۶ کشور برگزار شد

نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه‌های منطقه ۶ کشور برگزار شد

شست شورای معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۶ کشور صبح روز چهارشنبه با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای سنجش و پذیرش

برگزاری جلسه شورای سنجش و پذیرش

روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه، جلسه شورای سنجش و پذیرش با ریاست وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر غلامی و با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر بطحائی، معاونین محترم آموزشی دو وزارتخانه آقایان دکتر شریعتی‌نیاسر و دکتر عمادی، نماینده محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در محل دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.