برگزاری ششصدو نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی۵

برگزاری ششصدو نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

ششصد و نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در تاریخ دوم آبان ماه...

سخنرانی آقای دکتر شریعتی در سومین همایش ملی آموزش عالی۲

سخنرانی آقای دکتر شریعتی در سومین همایش ملی آموزش عالی

سخنرانی آقای دکتر شریعتی در سومین همایش ملی آموزش عالی، ۱۸ اردیبهشت ۹۷،...

شانزدهمین کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقای ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی۷

شانزدهمین کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقای ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی

شانزدهمین کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقای ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر...

برگزاری ششصدو هشتاد و چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی۵

برگزاری ششصدو هشتاد و چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

ششصدو هشتاد و چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در سال جدید در...

برگزاری مراسم ضیافت آخر سال همکاران حوزه معاونت آموزشی۴

برگزاری مراسم ضیافت آخر سال همکاران حوزه معاونت آموزشی

مراسم نشست سالانه با همکاران حوزه معاونت آموزشی و مرکز هیات امنا وهیات ممیزه...