بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در  لرستان۵

بازدید معاون آموزشی وزیر علوم از مراکز آموزش عالى آسیب دیده از سیل در لرستان

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دکتر مجتبی شریعتی نیاسر) و معاون...

برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی۵

برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی

مراسم نشست عمومی همکاران حوزه معاونت آموزشی و مرکز هیات امنا در روز چهارشنبه...

برگزاری ششصدو نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی۵

برگزاری ششصدو نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

ششصد و نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در تاریخ دوم آبان ماه...