سفر دکتر شریعتی نیاسر به استان گیلان

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ۸
نشست خبری در استان گیلان
سخنرانی در جمع اساتید در دانشگاه گیلان
مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر- استان گیلان
سفر معاون آموزشی وزارت علوم به استان گیلان
ملاقات خانواده شهید -استان گیلان
سفر به استان گیلان
ملاقات خانواده شهید -استان گیلان
استان گیلان