مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در بجنورد

۱۸ مهر ۱۳۹۶ ۴
مراسم آغاز سال تحصیلی - بجنورد
سخنرانی در جمع اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشگاه بجنورد
دانشگاه بجنورد
مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۷ با حضور دکتر شریعتی نیاسر در دانشگاه بجنورد