جلسه هماهنگی همایش سوم آموزش عالی

۰۶ آبان ۱۳۹۶ ۵

جلسه هماهنگی همایش سوم آموزش عالی در معاونت آموزشی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری با حضور مدعوین صاحب نظر و اندیشمند برای تعیین راهکارهای برگزاری همایش در دانشگاه شهید بهشتی در روز دوشنبه یکم آبان ماه، برگزار شد. این همایش به سفارش معاونت آموزشی وزات علوم آقای دکتر شریعتی نیاسر و دبیری دکتر علی اکبر افضلیان، در دانشگاه شهید بهشتی در دهه سرآمدی آموزش در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.

جلسه هماهنگی همایش سوم آموزش عالی
جلسه هماهنگی همایش سوم آموزش عالی
جلسه هماهنگی همایش سوم آموزش عالی
جلسه هماهنگی همایش سوم آموزش عالی
جلسه هماهنگی همایش سوم آموزش عالی