نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه فردوسی مشهد

۰۱ دی ۱۳۹۶ ۳

نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور در روز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۹۶ با حضور دکتر شریعتی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه فردوسی مشهد
نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه فردوسی مشهد
نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های سطح یک کشور در دانشگاه فردوسی مشهد