برگزاری مراسم ضیافت آخر سال همکاران حوزه معاونت آموزشی

۱۹ اسفند ۱۳۹۶ ۴

مراسم نشست سالانه با همکاران حوزه معاونت آموزشی و مرکز هیات امنا وهیات ممیزه وزارت علوم در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ اسفندماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد در این مراسم که با حضور قایم مقام محترم وزیر و جمعی از همکاران برگزار شد از سه نفر از همکارن حوزه معاونت آموزشی که در سال جاری به افتخار بازنشستگی نایل شده اند تقدیر شد.