برگزاری ششصدو هشتاد و چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۵

ششصدو هشتاد و چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در سال جدید در تاریخ ۲۹ فروردین ماه برگزار شد. در این جلسه که با حضورمشاوران؛ مدیران و معاونان دفاتر حوزه معاونت آموزشی، رییس مرکز نظارت و موسسه پژوهش و برنامه ریزی برگزار می شود در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر شریعتی ضمن تبریک اعیاد گذشته و تسلیت فقدان آقای دکتر تقی خانی از همکاران سابق حوزه ستادی وزارت، برنامه ها و سیاستهای آتی حوزه معاونت آموزشی را برای سال جدید تشریح کردند. در ادامه جلسه نیز مدیران محترم دفاتر حوزه معاونت آموزشیگزارش عملکرد سال ۹۶ را ارائه و همچنین برنامه های سال ۹۷ را مطرح نمودند.