برگزاری ششصدو نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

۰۲ آبان ۱۳۹۷ ۵

ششصد و نود و یکمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ با حضورمشاوران؛ مدیران و معاونان دفاتر حوزه معاونت آموزشی، رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه که از دبیر محترم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جناب آقای دکتر سرکار و معاونان محترم ایشان نیز دعوت بعمل آمده بود علاوه بر دستورکار های مربوط به معاونت آموزشی، موارد و مسائل مشترک با دبیرخانه ستاد نانو به ویژه داشتن تعامل فعال در حوزه گسترش رشته های مربوط و بازنگری برنامه های درسی ذی ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.