برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۴ ۵

مراسم نشست عمومی همکاران حوزه معاونت آموزشی و مرکز هیات امنا در روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اسفندماه به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این مراسم از دو تن از همکاران حوزه معاونت آموزشی که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند طی مراسمی تقدیر شد.

برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی
برگزاری مراسم ضیافت آخرسال همکاران حوزه معاونت آموزشی