وبینار معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور