دکتر مجتبی شریعتی نیا‌سر، معاونت آموزشی وزارت علوم و هیئت همراه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بازدید کردند

۱۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۲۷ کد : ۱۰۵۲۲ بدون عنوان
تعداد بازدید:۵۱۶
معاونت آموزشی اظهارداشت:همانطور که مقام معظم رهبری در سال 94 تأکید فرمودند،در سال همدلی و همزبانی تمام مراکز آموزش عالی چه دولتی و خصوصی با هم متحد و در بحث آموزش و پژوهشی  با همفکری وهمد لی حامی...

دکتر مجتبی شریعتی نیا‌سر، معاونت آموزشی وزارت علوم و هیئت همراه از مجتمع یزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل بازدید کردند
معاونت آموزشی اظهارداشت:همانطور که مقام معظم رهبری در سال 94 تأکید فرمودند،در سال همدلی و همزبانی تمام مراکز آموزش عالی چه دولتی و خصوصی با هم متحد و در بحث آموزش و پژوهشی  با همفکری وهمد لی حامی همدیگر باشند.
شریعتی نیا‌سر ادامه داد:آنچه می تواندموجب رشد و تعالی بیشتر این واحد شود حفظ رعایت استاندار های لازم و افزایش تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی است ،البته به لحاظ سرانه فضای آموزشی قابل قبول است.
معاونت آموزشی وزارت علوم حفظ سرانه  آموزش،امکانات و تجهیزات نیروی انسانی و هئیت علمی را ضروری دانست و افزود:تقریبأ اکثر مراکز آموزش عالی  چه دولتی و چه غیر انتفاعی به لحاظ منابع انسانی ضعیف هستندوبا شاخصه های استاندارد فاصله زیادی دارند