شست شورای هماهنگی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه هشت در دانشگاه کردستان برگزار شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۸ کد : ۱۲۵۸۵ بدون عنوان
تعداد بازدید:۵۴۱
نشست شورای هماهنگی معاونان آموزشی منطقه ی هشت کشور به منظورهماهنگی سیاست ها، تبادل تجارب و تعامل بیشتر با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین آموزشی دانشگ...

نشست شورای هماهنگی معاونان آموزشی منطقه ی هشت کشور به منظورهماهنگی سیاست ها، تبادل تجارب و تعامل بیشتر با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونین آموزشی دانشگاه های این منطقه ، در دانشگاه کردستان برگزار شد.