فهرست رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

۰۴ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۹ کد : ۳۲۷۳۴ اخبار جاری
تعداد بازدید:۵۸۰۴۳
پیرو اطلاعیه تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۶، فهرست کامل رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.
فهرست رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

پیرو اطلاعیه تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۶، فهرست کامل رشته محل های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. 


لینک دانلود فایل

( ۵۰ )