بیانیه پنجاهمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

بیانیه پنجاهمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۲۲ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۳ کد خبر : ۳۳۰۷۶ اخبار جاری اخبار نشست معاونان آموزشی
تعداد بازدید:۳۸۶
در پایان نشست دو روزه معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، ۱۸ و ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶بیانیه این نشست منتشر شد.
بیانیه پنجاهمین نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

به نام خدا

 

بیانیه پایانی پنجاهمین نشست معاونان آموزشی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

دانشگاه پیام نور هیجدهم و نوزدهم مردادماه ۱۳۹۶

 

پنجاهمین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هیجدهم و نوزدهم مردادماه ۱۳۹۶ به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد. در این همایش که با محوریت" آموزش عالی؛ کیفیت و تحول"و با رویکرد توجه به احکام برنامه ششم توسعه برگزار شد، وضعیت موجود و چالش های پیش روی آموزش عالی کشور، ضرورت تأمل در کارکردهای دانشگاه و آموزش دانشگاهی، مطالعه تطبیقی نقش دولت در توسعه آموزش عالی؛ جایگاه علوم انسانی، نظام سنجش و پذیرش دانشجو، راهکارهای ارتقاء مراکز آموزش عالی، چالش ها، راهکارها و راهبردهای ارتقاء کیفیت، مدیریت منطقه ای و استقرار سامانه آموزش عالی ( HES ) توسط صاحب نظران مدعو مطرح و دیدگاه های معاونان آموزشی شرکت کننده در همایش در خصوص هر یک از مباحث مطروحه احصاء شد.

مبتنی بر جمع بندی مباحث مطروحه، شرکت کنندگان در همایش ضمن تأیید اقدامات مسئولانه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ساماندهی و قانونمند کردن گسترش دانشگاهها، رشته محل ها و مقاطع تحصیلات دانشگاهی و اظهار امیدواری نسبت به هماهنگی و همسویی مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست ها و مصوبات شورای گسترش آموزش عالی، آمادگی خود را برای مشارکت فعالانه در پیشبرد و اجرای طرح آمایش آموزش عالی، حرکت در مسیر مأموریت گرایی و رفع مشکلات محلی، استانی، منطقه ای و ملی، برحسب مأموریت های تعیین شده، ابراز داشتند و انجام و پی گیری انجام موارد مشروحه زیر, به عنوان پیش شرط تحقق این همگرایی و همسویی, را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار شدند:

  1. تحقق مطلوب و بهینه طرح آمایش با هدف توسعه هدفمند آموزش عالی، استفاده بهینه از امکانات، افزایش بهره وری، پاسخ گویی به نیازهای جامعه و رفع معضلات کشور، ساماندهی مؤسسات آموزش عالی و... مستلزم توجه و التزام به معنا و مفهوم استقلال دانشگاه است. استقلال نه به معنای مستقل و جدا شدن از قوانین و ساختارها، بلکه به مفهوم التزام داشتن به روش علمی، استقلال در خردورزی، سفارشی کار نکردن و نتایج دریافت های علمی خود را آزادانه ارائه کردن و پاسخگو بودن.
  2. عملیاتی شدن این مفهوم و رسیدن به نتایج مطلوب از اجرای طرح آمایش آموزش عالی ایجاب می کند که دانشگاهها و مراکز علمی کشور، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از آزادی عمل لازم در خصوص مؤلفه های دروندادی و فرآیندی آموزش دانشگاهی همچون پذیرش دانشجو، جذب هیأت علمی، تدوین برنامه های درسی و تنظیم مقررات آموزشی برخوردار باشند. به همین لحاظ با تأکید مجدد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می خواهند:

 

یکم: در ادامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهای سطوح (۱) و (۲), نسبت به توسعه دامنه این اختیار به دیگر دانشگاهها از یک سو و واگذاری دیگر اختیارات ممکن به مدیریت های منطقه ای و دانشگاهها از سوی دیگر، اقدام نمایند.

دوم: اصلاح و بازنگری در مقررات و قوانین مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو را با رویکرد واگذاری اختیار پذیرش دانشجو به دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی در دستور کار قرار دهند.

سوم: با توجه به محدودیت ها و محظوریت های حاکم برفرآیند جذب هیأت علمی در شرایط کنونی و مشکلات مترتب بر آن, از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست شود که با رویکرد اعتماد به دانشگاه ها – با توجه به تجارب موفقی که درخصوص جذب هیأت علمی موردنیاز اندوخته اند- نسبت به اصلاح وضعیت موجود فرایند جذب اقدام نمایند.

چهارم: با توجه به طولانی بودن فرآیند بازنگری و تدوین برنامه های درسی رشته های علوم انسانی در شورای تحول علوم انسانی از یک سو, و کارآمدی، تعهد و شناخت اعضای کارگروه علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی از سوی دیگر, از شورای تحول درخواست شود، نسبت به سرعت بخشیدن به اقدامات و وظایف محوله و انجام هماهنگی های لازم با بدنه هیأت علمی پیشکسوت و صاحب نظر علوم انسانی اقدام نمایند.

  1. معاونان آموزشی شرکت کننده در همایش با قدرشناسی از دولت و مجلس محترم برای تصویب قانون مقابله با تقلب علمی، آمادگی خود را برای همکاری و مشارکت در ریشه یابی علل و عوامل انحراف از معیارهای اخلاقی در فعالیت های علمی و مواجهه با آنها، با هدف محو اینگونه بداخلاقی ها, که حیثیت دانشگاه و آموزش عالی کشور را خدشه دار ساخته است، اعلام کردند.
  2. با هدف تقویت دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی مناطق کم برخوردار، شرکت کنندگان در همایش همچنین آمادگی خود را برای همکاری با آنها در جهت تأمین هیأت علمی مورد نیاز، اجرای دوره های مشترک آموزشی و انجام همکاری های تحقیقاتی در چارچوب مدیریت های منطقه ای ابراز داشتند و بازنگری و اصلاح مقررات آموزشی موجود, بارویکرد روان سازی و واگذاری اختیار, و تدوین و ارائه شیوه نامه ها و دستورالعمل های لازم برای تسهیل برقراری ارتباط و همکاری علمی و آموزشی مشترک بین دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی را از جمله شرایط تحقق اینگونه همکاری ها برشمردند.
  3. شرکت کنندگان در همایش با تقدیر و تکریم طراحان و دست اندرکاران استقرار سامانه آموزش عالی ( HES ) اظهار امیدواری کردند که سامانه مذکور بتواندتسهیل گر دسترسی به آمار و اطلاعات موثق و صحیح دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی کشور, برای مخاطبان باشد.

 

 


۲ رای