برگزاری بیست و پنجمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه "ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی"

۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۱۸:۵۱ کد : ۴۳۰۴۶ اخبار برگزیده اخبار جاری اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۰۶
در راستای انجام طرح ملی اقتصاد مقاومتی "ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی"، بیست و پنجمین جلسه کمیته هدایت و نظارت طرح مذکور در روز شنبه مورخ ۲۶ آبان ماه سالجاری در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی وزارت عتف به ریاست جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر، تشکیل شد.

در راستای انجام طرح ملی اقتصاد مقاومتی "ارتقا ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی"، بیست و پنجمین جلسه کمیته هدایت و نظارت طرح مذکور در روز شنبه مورخ ۲۶ آبان ماه سالجاری در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی وزارت عتف به ریاست جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر، تشکیل شد. در این نشست که با حضور همه اعضای کمیته برگزار شد روسای دانشگاههای صنعتی اصفهان و علم و صنعت به ارائه برنامه دانشگاه متبوع خویش در راستای ارتقا به تراز بین الملل و براساس قرارداد همکاری منعقده فیمابین پرداختند.