ابلاغ آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی

۰۱ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۴۱۹۲ اخبار برگزیده اخبار جاری
تعداد بازدید:۱۳۵۰
آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی توسط معاونت آموزشی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد.

آیین نامه مهارت افزایی و ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی توسط معاونت آموزشی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شد. در این آیین نامه که با هدف هدایت برنامه های چهارگانه مهارت افزایی دانشگاه ها تدوین شده است به دانشگاه ها مجوز طراحی تا تا ده واحد دروس اختیاری تقاضا محور
برای تقویت مهارت های کسب و کار دانشجویان
داده شده است. همچنین تاکید شده است که معاونان آموزشی بر اجرای جنبه های عملی برنامه های درسی نظارت داشته باشند. علاوه بر این سازوکار تامین مالی و پشتیبانی اجرای برنامه های مهارت افزایی مشخص شده است. 


( ۵ )