برگزاری جلسه شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

۰۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۰ کد : ۴۴۴۱۹ اخبار برگزیده اخبار جاری اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۷۷
نهصد و دوازدهمین جلسه شورای گسترش و برنامه‌ریزی با حضور اعضا تشکیل و موضوع پذیرش دانشجو در بررسی‌های دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت.

نهصد و دوازدهمین جلسه شورای گسترش و برنامه‌ریزی با حضور اعضا تشکیل و موضوع پذیرش دانشجو در بررسی‌های دانشگاهی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد مراتب با توجه به اظهارنظر اعضای محترم شورا، در جلسه کارگروهی با محوریت معاونت آموزشی مجدداً بررسی و نتیجه در یکی از جلسات آینده ارائه شود.


( ۵ )