برگزاری ستاد آمایش آموزش عالی

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۵۸۰۷ اخبار برگزیده اخبار جاری اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۵۶
چهل و نهمین جلسه ستاد آمایش آموزش عالی در روز سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۷ با حضور اعضای محترم ستاد آمایش آموزش عالی در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت عتف برگزار شد.
برگزاری ستاد آمایش آموزش عالی

در این جلسه گزارشی از تعریف واژه ها و اصطلاحات آموزش عالی توسط مدیر محترم پروژه آمایش ارائه و پس از بحث و بررسی اعضا، کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مورد نظر نسبت به نهایی کردن گزارش اقدام شود.

همچنین درخواست ارتقای دانشکده فنی – مهندسی گرمسار و مجتمع آموزش عالی نهاوند مبنی بر ارتقا به دانشگاه مطرح و مقرر شد موافقت اصولی مراکز مذکور تا زمان پیاده سازی طرح ساماندهی و تعیین ماموریت این مرکز تحدید شود.


( ۲ )