مأموریت گرایی و مهارت افزایی؛ دو شاخصه مهم در نظام آموزش عالی

۰۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۳۵ کد : ۴۷۷۳۲ اخبار برگزیده اخبار جاری اخبار داغ
تعداد بازدید:۱۲۴
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از مراکز آموزش عالی قم بر لزوم مأموریت گرایی دانشگاه ها تاکید کرد.
مأموریت گرایی و مهارت افزایی؛ دو شاخصه مهم در نظام آموزش عالی

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ به همراه برخی از مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم از چندین مرکز آموزش عالی در قم بازدید کرد و به گفت و گو با اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی این مراکز پرداخت.
وی در این دیدارها با برشمردن برخی از اولویت ها و سیاست های وزارت علوم در ساماندهی آموزش عالی، بر مأموریت گرا شدن دانشگاه ها و پرهیز از ورود به حوزه های متنوع و متعدد که ممکن است به دور شدن دانشگاه از مأموریت و کارکرد اصلی خود بینجامد تأکید کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم در دیدار با اعضای هیأت علمی دانشگاه قم مهارت افزایی را از ضرورت های در حال پیگیری در نظام آموزش عالی دانست و گفت: نمی توان پذیرفت که دانش آموخته دانشگاه صرفاً دانش و علم را فراگیرد اما از مهارتهای مختلف فردی، اجتماعی، ارتباطی و دیگر مهارت های ضروری برای فعالیت موثر در جامعه بی نصیب باشد.
دکتر شریعتی نیاسر همچنین با تشریح توسعه کمی آموزش عالی در چند دهه اخیر و سهل اندیشی در توسعه کیفی دانشگاه ها افزود: با تایید مزیت هایی که رشد کمی آموزش عالی تقدیم جامعه کرده است، اکنون باید در توسعه کیفی و بالا بردن استانداردهای آموزشی نیز همت کنیم و همین سیاست مدنظر وزارت علوم در شرایط کنونی است.
وی با اشاره به سند آمایش و نیز طرح ساماندهی آموزش عالی گفت: بر خلاف آنچه در افکار عمومی مطرح شده است، ساماندهی به معنای تعطیلی واحدهای آموزشی نیست بلکه مدلی برای ترقی و تعالی آموزش عالی و ارتقای کیفی این نظام به کمک هم افزایی و به اشتراک گذاردن توان و امکانات است.
معاون آموزشی وزارت علوم در دیدار با مدیران آموزشی دانشگاه مفید نیز ضمن تبیین اهمیت پرداخت روزآمد به مقوله علوم انسانی گفت: داشتن نگاه ملی به مقوله علوم انسانی از سوی مراکز آموزشی فعال در این حوزه و ارایه راهکار برای ارتقای این شاخه از علوم در سطح کشور مطالبه ای جدی است.
دکتر شریعتی نیاسر بر لزوم تقویت ارتباطات برون مرزی و بهره جستن از دانش ها و فعالیت های نهادهای علمی در دیگر کشورها از جمله کشورهای اسلامی نیز تاکید کرد.
وی همچنین در بازدید از دانشگاه علوم و معارف قرآن بر تقویت نگاه بین رشته ای در آموزش عالی تاکید کرد و افزود: اگر باور داریم که علوم و معارف قرآنی به همه ارکان زندگی ما ارتباط می یابند، نمی توان از نگاه بین رشته ای غفلت کرد.
شایان ذکر است افزون بر معاون آموزشی وزارت علوم، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی و مدیرکل دفتر آموزش های غیردولتی نیز از برخی مراکز دانشگاهی قم بازدید کرده و به گفت و گو با مدیران و هیأت علمی این مراکز پرداختند.