پنجاه و دومین اجلاس معاونان آموزشی برگزار می شود

تعداد بازدید:۱۰۴۸
پنجاه و دومین اجلاس سراسری معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه¬ها و موسسه¬های آموزش عالی کشور ۹ و ۱۰ شهریور ۹۸ برگزار می شود.
پنجاه و دومین اجلاس معاونان آموزشی برگزار می شود

در این دوره از اجلاس معاونان آموزشی که به همت معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به میزبانی دانشگاه بین-المللی امام خمینی (ره) در قزوین برگزار خواهد شد، «واکاوی و ارزیابی سیاست¬های آموزش عالی در حوزه آموزشی (با ارائه راهکارهای پیشنهادی)» به عنوان محور اصلی مباحث تعیین شده است.
در این اجلاس افزون بر ارائه گزارشی از فعالیت¬های انجام شده در حوزه مهارت افزایی و اشتغال¬پذیری توسط دانشگاه ها، چالش های آموزش عالی و تجارب گذشته نیز از سوی صاحبنظران مرور خواهد شد.
شایان ذکر است در نشست های جنبی این رویداد نیز محورهایی همچون پذیرش دانشجو و استعدادهای درخشان، برنامه ریزی درسی و سرفصل ها، ارتباطات بین المللی (پذیرش دانشجوی خارجی، دوره های مشترک با دانشگاه¬های خارجی)، گسترش آموزش عالی، مقررات و آئین نامه¬های آموزشی با تأکید بر چالش ها و راهکارهای پیشنهادی این حوزه ها مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت.


( ۵ )