بازدید معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی همدان

۰۳ آبان ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۳ کد : ۵۰۷۰ بدون عنوان
تعداد بازدید:۶۶۸
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۵ طی نشستی با ریاست و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی همدان دیدار و گفتگو کرد. در ابتدای این نشست ریاست دانشگاه گزارش مفصلی از وضعیت آموزشی، پژوهشی و عمرانی ...
بازدید معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه آزاد اسلامی همدان

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۵ طی بازدیدی از دانشگاه آزاد اسلامی همدان با ریاست و مدیران دانشگاه گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار ریاست دانشگاه گزارش مفصلی از وضعیت آموزشی، پژوهشی و عمرانی دانشگاه ارائه کرد. در ادامه برخی از مدیران دانشگاه نیز نظرات و پرسش های خود را پیرامون جایگاه دانشگاه آزاد و سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح کردند.

دکتر شریعتی نیاسر ضمن اشاره به سهم کمّی دانشگاه آزاد اسلامی خواستار توجه به سهم متناسب با آن در بخش کیفی آموزش عالی شد و گفت:

به همان میزان که دانشگاه آزاد به سهم کمّی خود از آموزش عالی تاکید می کند، شایسته است اثر گذاری کیفی خود را نیز گسترش و ارتقا بخشد. کاهش سهم درآمدی دانشگاه از محل دریافت شهریه، اصلاح هرم هیئت علمی و نسبت استاد به دانشجو از اقدام های مناسبی است که دانشگاه آزاد آغاز کرده است. دانشگاه آزاد باید بداند به هر میزان که به منابع مالی نیازمند است به همان میزان نیز باید بر ارتقاء شاخص های کیفی خود پافشاری کند. کسب درآمد و تأثیرگذاری بیشتر با افزایش کیفیت بدست خواهد آمد.

در پایان این بازدید، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اتفاق همراهان از "موزه مردم شناسی و تنوع زیستی آمادای" دانشگاه آزاد اسلامی همدان بازدید و از انجام چنین اقدام ارزشمندی از سوی دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.