برگزاری جلسه روسای موسسات آموزش عالی غیردولتی استان مازندران

۱۰ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۰:۰۷ کد : ۵۳۹۱ بدون عنوان
تعداد بازدید:۴۳۵
جلسه شورای معاونان آموزشی منطقه 3 شامل استانهای گلستان، مازندران و گیلان روز پنجشنبه مورخ 7/2/94 با حضور معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شد. در ا...

اجلاس روسای موسسات آموزش عالی غیردولتی استان مازندران روز پنجشنبه مورخ 7/2/94 ساعت 3 تا 5 با حضور معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات وفنّاوری در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شد. در این جلسه حدود 40 نفر از روسای موسسات آموزش عالی غیردولتی شرکت داشتند و مواردی چون بحران مالی حاکم بر موسسات آموزش عالی غیردولتی،  سامان دهی موسسات غیردولتی، توسعه کیفی آموزش عالی، صدور مجوز راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد، ارتقای عناوین موسسات به دانشگاه، پذیرش دانشجوی استعداد درخشان، برگزاری اجلاس های منطقه ای و استانی و نهادینه کردن این نشست ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.