برگزاری همایش یک روزه برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

۲۵ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۱:۲۹ کد : ۵۵۲۹ بدون عنوان
تعداد بازدید:۵۶۹
همایش یکروزه «برنامه‌ریزی آموزشی و درسی» با محور بررسی «سیاست‌ها، رویکردها، دستاوردها و عملکردها» در تاریخ 24 خرداد 1394 با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن‌آوری، معاون محترم آموزشی، رئیس و دبیر محت...


همایش یکروزه «برنامه‌ریزی آموزشی و درسی» با محور بررسی «سیاست‌ها، رویکردها، دستاوردها و عملکردها» در تاریخ 24 خرداد 1394 با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن‌آوری، معاون محترم آموزشی، رئیس و دبیر محترم شورای تحول، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی معاون محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت گسترده اعضا و مدیران محترم گروه‌ها و کمیته‌های وابسته به شورای عالی برنامه‌ریزی و روسای کارگروه‌های تحول برگزار شد. در این نشست سخنرانان مختلف، مسائل و موضوعات گوناگونی را با توجه به تجربیات و بررسی های خود در قبال سیاست‌های برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی کشور، مطرح کردند. دکتر محمد فرهادی، نقش شورای عالی برنامه‌ریزی را عبارت از تعیین قالب‌ها و چارچوب‌های هدایتگرانه برنامه‌ریزی ذکر کرد و بر وظیفه علمی دانشگاه در تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی تاکید کردند. ایشان در مجموع خواستار حرکت دست‌اندرکاران نظام برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی به سوی تدوین و طراحی برنامه‌های جدید و همچنین بر کارآمد ساختن برنامه‌های درسی متناسب با نیاز‌های جامعه شدند. سخنرانان این همایش بر نقش آفرینی دانشگاه‌ها در فرایند برنامه‌ریزی درسی، وظایف هدایتی ـ نظارتی شورای عالی برنامه‌ریزی، یگانگی و همسویی فعالیت‌های شورای تحول علوم انسانی متناسب با اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه برنامه‌ریزی؛ توجه به تنوع بخشی برنامه‌های درسی، اهمیت میان رشته‌ای در برنامه‌های درسی دانشگاهی، تدوین برنامه‌ها با رویکردماموریت گرایی و بالاخره توجه به خروجی‌ها و اشتغال آفرینی در برنامه‌های درسی تاکید کردند.