برگزاری چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای دولتی

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۳:۵۲ کد : ۵۷۵۷ بدون عنوان
تعداد بازدید:۵۱۶
چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای دولتی با حضور معاون آموزشی وزارت علوم در آمل آغاز شددر این همایش دو روزه که در محل دانشگاه شمال آمل و با حضور آقایان دکتر توفیقی ، آقایان دکتر ترکان، مشا...
چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای دولتی با حضور معاون آموزشی وزارت علوم در آمل آغاز شد.
در این همایش دو روزه که در محل دانشگاه شمال آمل و با حضور آقایان دکتر توفیقی، آقایان دکتر ترکان، مشاور رییس جمهور و دکتر طائی معاون اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی و حدود 200 نفر از معاوتان دانشگاههای دولتی و برخی از دانشگاههای غیردولتی تشکیل شد، حضور داشتند.
اقای دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت، با تاکید بر بر این که راه اعتلای آموزش عالی در گرو خرد جمعی و عقلانیت است، عنوان کرد: از دلایل چالش در مدیریت دانشگاهها عدم توجه به این دو نکته عدم تصمیم گیری ها است.
معاون آموزشی عنوان کرد: وزارت علوم بر این باور است که مدیریت دانشگاهها به خوبی می توانند اقتدار و استقلال خود را در آموزش عالی داشته باشند.
وی یادآور شد: با تنفیذ اختیارات به دانشگاهها امیدواریم بقیه امور به دانشگاهها واگذار شده و وزارت علوم صرفا به سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد دانشگاهها بپردازد که در این رابطه نقش معاونین آموزشی بسیار کلیدی است.
دکتر شریعتی با اعلام این که امروز بدنه دانشگاهها کمتر نسبت به تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها آگاهی دارند و در جریان آن قرار می گیرند، بیان کرد: معاونین آموزشی سیاستهای وزارت علوم را به تصویر بکشند.
ایشان بر فراهم کردن زمینه های مشارکت دانشگاهیان در ساماندهی آموزش، آمایش سرزمین، اشتغال پذیری دانش آموختگان و دانشکده کارآفرین، بین المللی شدن آموزش عالی، رتبه بندی دانشگاهها و ارتقای نقش بخش خصوص در آموزش عالی تاکید نمود.