راهبرد جدید اخذ مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۴ کد : ۵۷۸۸۲ اخبار برگزیده اخبار جاری اخبار ستادی اخبار داغ
تعداد بازدید:۲۴۰۸
معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری راهبرد اخذ مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
راهبرد جدید اخذ مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

دکتر علی خاکی صدیق با ابلاغ مصوبه جلسه 929 شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، راهبرد آتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ارایه مجوز رشته-محل را که از سال 1400 مبنای بررسی درخواست‌ها و تصمیم‌گیری خواهد بود تشریح کرد.
در متن ابلاغیه معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چنین آمده است:
1. برنامه راهبردی دانشگاه/ مؤسسه لازم است مشتمل بر طرح توجیهی، پیش‌بینی رشته- گرایش‌های قابل حذف و ایجاد در یک دوره پنج‌ساله مبتنی بر مأموریت مصوب، نیازهای محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برحسب مورد، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه به‌ویژه ماده 66 برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی طراحی و تدوین شود.
برنامه راهبردی دانشگاه/ مؤسسه همچنین باید متضمن برنامه توسعه و تحدید رشته- گرایش‌ها با تأکید بر حذف یا تغییر ماهوی رشته‌های کم متقاضی، در نظر گرفتن ظرفیّت دانشجویی، وضعیت کمّی و کیفی اعضای هیئت علمی مرتبط با رشته‌های جدید، امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و دیگر زیرساخت‌ها و با در نظر گرفتن همه واحدهای اقماری و دانشجویان موجود اعم از دانشجویان برخوردار از قانون موسوم به آموزش رایگان یا شهریه‌‌پرداز باشد.

2. برنامه راهبردی دانشگاه/ مؤسسه در صورت تأیید شورای دانشگاه/ مؤسسه و حسب مورد تصویب هیئت امنای ذی‌ربط، مبنای اخذ مجوز رشته- گرایش قرار خواهد گرفت.

راهبرد اخذ مجوز رشته- گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و ساماندهی توسعه رشته‌های دانشگاهی، در جلسه شماره 929 مورخ 22 تیرماه 99 خود، راهبرد پیشنهادی در موضوع ساماندهی اخذ مجوز رشته-گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت موضوع مطروحه، مقرر داشت:

الف- ضمن بررسی امکان‌پذیری استفاده از رتبه‌بندی‌های بین‌المللی در کنار نظام رتبه‌بندی داخلی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سه دسته به شرح زیر رتبه‌بندی شوند:
دسته اوّل: دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 1 تا 20
دسته دوم: دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 21 تا 50
دسته سوم: دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه 51 به بعد

ب- راهبرد جدید اخذ مجوز رشته-گرایش در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با توجه به مراحل زیر به اجرا گذارده شود:

1. برنامه راهبردی دانشگاه/ مؤسسه حسب مورد پس از تأیید شورای دانشگاه/ مؤسسه و هیئت امنای ذی‌ربط، ملاک اصلی اخذ مجوز رشته است.

2. در صورت وجود این برنامه، لازم است درخواست ایجاد رشته توسط دانشگاه/ مؤسسه پس از بررسی و تأیید اوّلیه در دفتر گسترش آموزش عالی و تأیید توسط کارگروه تخصصی ذی‌ربط و مبتنی بر شاخص‌های تعیین شده توسط شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، کمیّت و کیفیت هیئت علمی و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. نظر کارگروه تخصّصی برای بررسی نهائی به کمیسیون آموزش عالی ارسال شده و در صورت تأیید کمیسیون، برای تصویب به شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ارایه شود.

تذکر 1: درخواست‌های دانشگاه‌های دسته اول بی‌نیاز از بررسی توسط کارگروه‌های تخصّصی و کمیسیون آموزش عالی در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی قابل طرح و بررسی است.
تذکر 2: درخواست‌های دانشگاه‌های دسته دوم پس از تأیید اوّلیه دفتر گسترش آموزش عالی و رئیس کارگروه تخصصی (در صورت نیاز)، به ترتیب قابل طرح در کمیسیون آموزش عالی و  شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

تذکر 3: باقی بودن اجازه پذیرش دانشجو در رشته-گرایش‌های دارای مجوز قطعی، به تداوم حفظ شرایط لازم علمی و آموزشی منوط و موکول است و در صورت از دست رفتن یک یا چند شرط، به تشخیص معاونت آموزشی وزارت عتف و با تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، حسب مورد نسبت به جلوگیری از ادامه پذیرش دانشجو یا ابطال مجوز رشته اقدام خواهد شد.


( ۱۳ )