چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌ها برگزار می شود

۲۸ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۵ کد : ۸۷۶۷ بدون عنوان
تعداد بازدید:۴۶۲
چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌ها برگزار می شودبا حضور و سخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها یازدهم شهریور ماه در دانشگاه غیردولتی شمال  بر...
با حضور و سخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چهل و هشتمین همایش معاونان آموزشی دانشگاهها یازدهم شهریور ماه در دانشگاه غیردولتی شمال  برگزار می شود.

 در این همایش دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر شریعتی معاون آموزشی وزیرعلوم سخنرانی کرده و معاونین آموزشی دانشگاهها نیز به طرح نظرات خود خواهند پرداخت .