بدون عنوان - آرشیو

دیدار نوروزی معاون آموزشی با کارکنان حوزه

معاون آموزشی در پانزدهمین روز فروردین ماه سال ١٣٩٤ با کارکنان حوزه معاونت آموزشی دیدار کردند. آقای دکتر شریعتی نیاسر در نخستین روزهای کاری سال «دولت و ملت، همدلی و هم ‌زبانی» با حضور در دفاتر هر یک از...

ادامه مطلب

دیدار نوروزی معاون آموزشی با کارکنان حوزه

معاون آموزشی در پانزدهمین روز فروردین ماه سال ١٣٩٤ با کارکنان حوزه معاونت آموزشی دیدار کردند. آقای دکتر شریعتی نیاسر در نخستین روزهای کاری سال «دولت و ملت، همدلی و هم ‌زبانی» با حضور در دفاتر هر یک از...

ادامه مطلب