بدون عنوان - آرشیو

معارفه سرپرست جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور معاون آموزشی وزیر علوم و بازدید از دانشگاه آزاد واحد کرمان

معارفه سرپرست جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان  با حضور معاون آموزشی وزیر علوم مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه بهنر کرمان دیروز 7 آذر برگزار شد. حکم سرپرستی آقای دکتر محمدعلی طاهر  از سوی دکتر...

ادامه مطلب

بازدید معاون آموزشی از دانشگاه کاشان

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه کاشان یکی از دانشگاه‌های بسیار خوب و پیشرو در بین مراکز غیر استانی و حتی از برخی مراکز استان هم بالاتر است.دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در دانشگاه کاشا...

ادامه مطلب