بدون عنوان - آرشیو

دور دوم گردهمایی معاونان آموزشی مناطق دهگانه امروز در دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز شد

دور دوم گردهمایی معاونان آموزشی مناطق دهگانه امروز در دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز شد

دور دوم گردهمایی معاونان آموزشی مناطق دهگانه امروز در دانشگاه رازی کرمانشاه آغاز شد.معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دور دوم سفر استانی خود را در مناطق آموزشی آغاز کرد .دانشگاه رازی میزبان اج...

ادامه مطلب