اخبار داغ - آرشیو

اعلام فهرست ده دانشگاه برتر

اعلام فهرست ده دانشگاه برتر

با توجه به ضرورت اجرای طرح رتبه بندی مراکز آموزش عالی کشور، مرحله اول طرح به منظور تعیین ده دانشگاه برتر با روش دلفی انجام شد. بر اساس این روش ...

ادامه مطلب