اخبار برگزیده - آرشیو

برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته هدایت و نظارت

برگزاری سی و یکمین جلسه کمیته هدایت و نظارت

سی و یکمین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقاء دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به تراز بین‌المللی به ریاست جناب آقای دکتر شریعتی‌نیاسر معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، روز شنبه ۲۷ بهمن ماه در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت عتف تشکیل شد.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه شورای مدیران - حوزه معاونت آموزشی

ششصد و نود و پنجمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در روز چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۹۷ با حضور مشاوران، مدیران، معاونان دفاتر حوزه معاونت آموزشی و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی در محل دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری ستاد آمایش آموزش عالی

برگزاری ستاد آمایش آموزش عالی

چهل و نهمین جلسه ستاد آمایش آموزش عالی در روز سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۷ با حضور اعضای محترم ستاد آمایش آموزش عالی در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت عتف برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه کمیته هدایت و نظارت

برگزاری جلسه کمیته هدایت و نظارت

سی‌مین جلسه کمیته هدایت و نظارت پروژه ارتقاء ۵ دانشگاه و ۵ واحد پژوهشی به تراز بین‌المللی، روز شنبه ۶ بهمن ماه در محل دفتر معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ریاست معاون محترم آموزشی و حضور اعضای کمیته برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای مدیران

برگزاری جلسه شورای مدیران

ششصد و نود و چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در تاریخ ۲۶ دی‌ ماه ۹۷ با حضور مشاوران، مدیران، معاونان دفاتر حوزه معاونت و رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی برگزار شد.

ادامه مطلب