اخبار جاری

معاون آموزشی وزارت علوم منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر قاسم عمو عابدینی را به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم منصوب کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر قاسم عمو عابدینی را به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم منصوب کرد.

ادامه مطلب
بازدید معاون آموزشی از حوزه برگزاری کنکور ۱۴۰۰
بازدید معاون آموزشی از حوزه برگزاری کنکور ۱۴۰۰

بازدید معاون آموزشی از حوزه برگزاری کنکور ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار دانشجو، صبح روز چهارشنبه نهم تیرماه ۱۴۰۰ دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم به همراه ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور با حضور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از روند برگزاری کنکور ۱۴۰۰ بازدید کردند.

ادامه مطلب