شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۹۶۸۴
- تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی و مشارکت های مردمی متناسب با نیازها و ضرورتهای کشور.
- ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم شامل پیشرفت ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه.
- برنامه ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان.
- تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی.
- نظارت بر فعالیت های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
- ارزیابی مستمر فعالیت واحدهای آموزش عالی (اعم از دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هریک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت براساس اساسنامه های مصوب.
- ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به صورت مستقیم و یا از طریق حمایت از انجمن های علمی، تخصصی و فرهنگستان ها در ارزیابی علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و انتشار نتایج در محافل و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی صلاح.
- تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه تقویت واحدهای آموزش عالی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشته ها و مقاطع تحصیلی.
- بررسی و پیشنهاد اولویت های تخصیص منابع در حوزه علوم به مراجع ذیصلاح.
- برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور در زمینه علوم در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذیصلاح.
- ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی به جامعه در زمینه سیاست ها، اولویت ها و برنامه ها و عملکردهای آموزش عالی.
- مشارکت فعال در فرآیند سیاستگذاری نظام آموزش و توسعه نیروی انسانی کشور به منظور ایجاد هماهنگی لازم بین برنامه های سطوح مختلف آموزش کشور.
- مشارکت در تعیین اولویت های توسعه منابع انسانی کشور و ارائه نتایج حاصل شده به دستگاههای ذی ربط به منظور هدایت منابع در جهت اولویت های مذکور.
- صدور مجوز تأسیس دانشگاه ها (اعم از دولتی و غیردولتی) با مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور و براساس ضوابط مصوب مراجع ذیصلاح.
- بررسی گزارش های جامع و توجیهی در مورد تأسیس، توسعه، ادغام و انحلال مؤسسات آموزش عالی با توجه به ضوابط و معیارهای مصوب و خط مشی اساسی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در این زمینه به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی.
- بررسی و تأیید گزارش های تهیه شده در مورد طرحهای جامع دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارائه به شورای گسترش آموزش عالی.
- فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور تحقق همکاری بین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در خصوص امور آموزشی و علمی.
- هدایت و ارائه رهنمودهای لازم به واحدهای مربوط در خصوص نحوه بازدید از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به منظور آشنایی و بررسی مسائل و مشکلات آموزشی آنان.
- نظارت در انجام امور استخدامی اعضاء هیأت علمی آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تعیین محل خدمت آنان و همچنین استخدام اتباع بیگانه که تمایل به عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را دارند.
- نظارت در انجام امور مربوط به رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از نظر کادر آموزشی.
- بررسی نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در زمینه بازده سرمایه گذاریهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی.
- بررسی طرح ها و پیشنهادات ارائه شده به منظور رفع موانع و پیشرفت کادر بهبود امور آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
- ایجاد هماهنگی های لازم به منظور همکاری با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی جهت بازآموزی و آموزش تخصصی افراد تحت نظارت.
-        توسعه کمی و کیفی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
-        بازنگری و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط به ایجاد و توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی  غیر انتفاعی
-        اتخاذ سیاست‌های توسعه در راستای توزیع بهتر مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی همسو با برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجم
-        استفاده مطلوب از مزیت‌ها و فرصت‌های موجود در مناطق مختلف
-        برنامه‌ریزی لازم به منظور رفع تنگناها و تهدیدات موجود و اخذ تسهیلات و امکانات
-        پیش بینی راهکارهای حمایتی از دانشجویان و حقوق آنان (حمایت از مشتری)
-        انجام مطالعات و پژوهش های آماری در زمینه های تامین هیات علمی، نظارت و ارزیابی و...
-        گردآوری و پردازش آمار و اطلاعات مورد نیاز معاونت