آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش عملکرد معاونت آموزشی در سال ۱۳۹۷گزارش عملکرد حوزه
گزارش عملکرد شش ماهه دوم حوزه معاونت آموزشی (84)گزارش عملکرد حوزه
گزارش عملکرد حوزه معاونت )(سال 86)گزارش عملکرد حوزه
عملکرد یکساله حوزهگزارش عملکرد حوزه
رئوس برنامه های سال 86 معاونت آموزشیگزارش عملکرد حوزه
اهم برنامه های معاونت آموزشی طی سالهای 86-84گزارش عملکرد حوزه
صفحه اولهمایش معاونان آموزشی
صفحه دومهمایش معاونان آموزشی
نتایج سی و پنجمین همایش معاونان آموزشیهمایش معاونان آموزشی
بیانیه سی و پنجمین همایشهمایش معاونان آموزشی
بیانیه چهل و یکمین همایشهمایش معاونان آموزشی
طرح پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری به صورت متمرکزآیین نامه های دوره دکتری
پذیرش دانشجوی دکتری (نوبت دوم) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتیآیین نامه های دوره دکتری
بازنگری در ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلیآیین نامه های دوره دکتری
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴آیین نامه های دوره دکتری
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴آیین نامه های دوره دکتری
ادامه تحصیل دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلبقوانین و مقررات
آیین نامه غیرمجاز و نامعتبر بودن پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون کنکورآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۳آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۲آیین نامه های دوره دکتری