نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
گزارش عملکرد شش ماهه دوم حوزه معاونت آموزشی (84)
گزارش عملکرد حوزه معاونت )(سال 86)
عملکرد یکساله حوزه
رئوس برنامه های سال 86 معاونت آموزشی
اهم برنامه های معاونت آموزشی طی سالهای 86-84
صفحه اول
صفحه دوم
نتایج سی و پنجمین همایش معاونان آموزشی
بیانیه سی و پنجمین همایش
بیانیه چهل و یکمین همایش
طرح پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری به صورت متمرکز
پذیرش دانشجوی دکتری (نوبت دوم) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی
بازنگری در ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلی
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴
ادامه تحصیل دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلب
آیین نامه غیرمجاز و نامعتبر بودن پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون کنکور
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۳
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۲
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۱