آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
طرح پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری به صورت متمرکزآیین نامه های دوره دکتری
پذیرش دانشجوی دکتری (نوبت دوم) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتیآیین نامه های دوره دکتری
بازنگری در ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلیآیین نامه های دوره دکتری
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴آیین نامه های دوره دکتری
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴آیین نامه های دوره دکتری
ادامه تحصیل دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلبقوانین و مقررات
آیین نامه غیرمجاز و نامعتبر بودن پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون کنکورآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۳آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۲آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۱آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه جدید دکتری آموزشی - پژوهشی و پژوهشیآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیان - دانشگاههای مجری آیین نامه اجرایی برگزاری دوره های خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات مجامع منطقه‏ای و کشوری دانشگاههاقوانین و مقررات
نامگذاری روزهای هفته آموزش در سال 1392قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - گزارش مصوباتقوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 5قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 4قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 3قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 2قوانین و مقررات