آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
طرح پذیرش دانشجو برای دوره های دکتری به صورت متمرکزآیین نامه های دوره دکتری
پذیرش دانشجوی دکتری (نوبت دوم) در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتیآیین نامه های دوره دکتری
بازنگری در ظرفیت دوره های تحصیلات تکمیلیآیین نامه های دوره دکتری
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴آیین نامه های دوره دکتری
اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه دوره دکتری و تبصره آن مورخ ۲۷/۱/۸۴آیین نامه های دوره دکتری
ادامه تحصیل دوره دکتری در یکی از رشته های همنام یا متناسب با رشته تحصیلی داوطلبقوانین و مقررات
آیین نامه غیرمجاز و نامعتبر بودن پذیرش کارشناسی ارشد و دکتری بدون کنکورآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۳آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۲آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۱آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه جدید دکتری آموزشی - پژوهشی و پژوهشیآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیان - دانشگاههای مجری آیین نامه اجرایی برگزاری دوره های خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات مجامع منطقه‏ای و کشوری دانشگاههاقوانین و مقررات
نامگذاری روزهای هفته آموزش در سال 1392قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - گزارش مصوباتقوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 5قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 4قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 3قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 2قوانین و مقررات