آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۱آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه جدید دکتری آموزشی - پژوهشی و پژوهشیآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیان - دانشگاههای مجری آیین نامه اجرایی برگزاری دوره های خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات مجامع منطقه‏ای و کشوری دانشگاههاقوانین و مقررات
نامگذاری روزهای هفته آموزش در سال 1392قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - گزارش مصوباتقوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 5قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 4قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 3قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 2قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - پیوست 1قوانین و مقررات
مصوبات جدید شورای گسترش آموزش عالی در خصوص اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی - اساسنامه الگوقوانین و مقررات
مشروطی ترم آخردانشجویان کارشناسی ارشد2قوانین و مقررات
مشروطی ترم آخردانشجویان کارشناسی ارشد1قوانین و مقررات
گزارشنامه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، علمی، اجرایی و فرهنگی اعضای هیات علمی(آیین نامه ارتقا)قوانین و مقررات
گرامیداشت هفته آموزشقوانین و مقررات
عدم برگزاری امتحانات دانشگاهها در ایام عاشورا و تاسوعاقوانین و مقررات
شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره دکترای تخصصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشورقوانین و مقررات
شیوه نامه اجرایی مربوط به آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاترقوانین و مقررات