آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ارائه 24 واحد دروس جبرانی به دانش آموختگان دوره کاردانی پیوستهقوانین و مقررات
اجرای منشور توسعه فرهنگ قرانیقوانین و مقررات
ابلاغ تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-1393 دانشگاهها و مؤسسه‏های آموزش عالیقوانین و مقررات
اارئه حداکثر 8 واحد دروس جبرانی به دانشجویانقوانین و مقررات
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به سه شیوه آموزشی - پژوهشی ، آموزشی و پژوهشیقوانین و مقررات
آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسیقوانین و مقررات
آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشیآموزشی
آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشیآموزشی
آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتری (Phd)آموزشی
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از 19 شهریور 0 011قوانین و مقررات
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از 19 شهریور 0 010قوانین و مقررات
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از 19 شهریور 0 009قوانین و مقررات
آئین نامه شورای گسترش آموزش عالیآموزشی
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالیآموزشی
آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمیآموزشی
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - اصلاحات نگارشیقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - متن گزارشنامهقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - سوالات مهم آیین نامه ارتقاقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - بازنگری پرونده های ارتقای اعضای هیات علمیقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - اصلاح تبصره 13 ماده 2 و اصلاح ماده 11قوانین و مقررات