آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بیانیه چهل و یکمین همایشهمایش معاونان آموزشی
بیانیه سی و پنجمین همایشهمایش معاونان آموزشی
نتایج سی و پنجمین همایش معاونان آموزشیهمایش معاونان آموزشی
صفحه دومهمایش معاونان آموزشی
صفحه اولهمایش معاونان آموزشی
اهم برنامه های معاونت آموزشی طی سالهای 86-84گزارش عملکرد حوزه
رئوس برنامه های سال 86 معاونت آموزشیگزارش عملکرد حوزه
تعویق امتحانات دانشگاهها طی روزهای 20 خرداد تا 2 تیر ماه سال 1392قوانین و مقررات
عملکرد یکساله حوزهگزارش عملکرد حوزه
گزارش عملکرد حوزه معاونت )(سال 86)گزارش عملکرد حوزه
گزارش عملکرد شش ماهه دوم حوزه معاونت آموزشی (84)گزارش عملکرد حوزه
جایگزینی درس دانش خانواده و جمعیت با جمعیت و تنظیم خانوادهقوانین و مقررات
جذب مربیان آموزشیار و پژوهشیارقوانین و مقررات
چگونگی تحصیل همزمان طلاب حوزه های علمیه در سراسر کشورقوانین و مقررات
گزارش عملکرد معاونت آموزشی در سال ۱۳۹۷گزارش عملکرد حوزه
ساماندهی طول زمان تحصیل و جلوگیری از ماندگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشدقوانین و مقررات
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۱آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۲آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۳آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسیقوانین و مقررات