آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمیآموزشی
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - ابلاغ بخشنامه گزارشنامهقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - اصلاح تبصره 13 ماده 2 و اصلاح ماده 11قوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - بازنگری پرونده های ارتقای اعضای هیات علمیقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - سوالات مهم آیین نامه ارتقاقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - متن گزارشنامهقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی - اصلاحات نگارشیقوانین و مقررات
آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمیآموزشی
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالیآموزشی
آئین نامه شورای گسترش آموزش عالیآموزشی
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از 19 شهریور 0 009قوانین و مقررات
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از 19 شهریور 0 010قوانین و مقررات
آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از 19 شهریور 0 011قوانین و مقررات
آیین نامه آزمون نیمه متمرکز دکتری (Phd)آموزشی
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۱آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۲آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری - صفحه ۳آیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیان - دانشگاههای مجری آیین نامه اجرایی برگزاری دوره های خاص مربیانآیین نامه های دوره دکتری
آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسیقوانین و مقررات